Steroidit vaikutukset

15 10 4 Kuivasilmäisyys Kuivasilmäisyys (dry eye disease) on kansainvälisen kuivasilmäisyystyöryhmän mukaan monitekijäinen kyynelnesteen ja silmän pinnan sairaus, jonka oireita ovat epämukavuus, näön häiriöt ja kyynelfilmin epävakaus, ja joka voi johtaa silmän pinnan vaurioitumiseen. Kuivasilmäisyyteen liittyy kyynelfilmin lisääntynyt osmolaarisuus sekä silmän pinnan tulehdusreaktio. (International Dry Eye Workshop 2007a: 75). Kuivasilmäisyys on yleinen vaiva. Koska se on monella tavalla oireileva, joskus myös oireeton ja useista tekijöistä johtuva ongelma, on sen tarkan esiintyvyyden määritteleminen vaikeaa tai mahdotonta. Kuitenkin laajoissa epidemiologisissa tutkimuksissa kuivasilmäisiä on havaittu olevan 5 35 % tutkimusjoukosta, riippuen henkilöiden iästä ja käytetyistä tutkimusmenetelmistä. (International Dry Eye Workshop 2007b: 95.) Kuivan silmän diagnosoimiseksi käytetään usein kliinisten löydösten lisäksi potilaan kokemia oireita kuivasilmäisyydestä. Oireita on hyvin monenlaisia, ja useinkaan asiakas ei osaa itse yhdistää niitä kuivasilmäisyyteen. Oireita voivat olla esimerkiksi kivun tai poltteen tunne silmissä, ärsytyksen ja roskaisuuden tunne, kutina, sumea tai vaihteleva näöntarkkuus, silmien väsymisen tunne, silmien ja luomien punaisuus sekä vetistävät silmät. Oireet saattavat pahimmillaan olla jopa potilaan elämänlaatua heikentäviä. (Nichols 2006: , 143.) Kuivasilmäisyyden syyt Kuivasilmäisyyden aiheuttavat tekijät voidaan jakaa karkeasti kahtia: kyynelnesteen vesikerroksen riittämätön eritys (aqueous tear-deficient dry eye) sekä kyynelnesteen liiallinen haihtuminen (evaporative dry eye). Nämä voivat johtua useista erilaisista ulkoisista tai sisäisistä syistä, eivätkä ne sulje pois toisiaan. (International Dry Eye Workshop 2007a: 78; Rolando Zierhut 2001: 206) Kyynelnesteen liiallinen haihtuminen tai vähäinen erittyminen johtavat mekanismeihin, joista varsinainen kuivuus silmässä aiheutuu. Näitä mekanismeja ovat pääasiallisesti kyynelnesteen hyperosmolaarisuus sekä lisäksi kyynelfilmin epävakaus. Hyperosmolaarisuus on tila, jossa ionien konsentraatio kyynelnesteessä kasvaa, koska kyynelnestettä on vähemmän. Kohonnut osmolaarisuus saattaa vaurioittaa sarveiskalvon epitee-

Buy Testosterone ,  Kaufen Clenbuterol (Spiropent) ,  Acheter Nandrolone (Deca-Durabolin) ,  Acquista Methandienone (Dianabol) ,  Comprar Oxymetholone (Anadrol) ,  Kopen Stanozolol (Winstrol) ,  Ostaa Methenolone (Primobolan) ,  Köp Drostanolone (Masteron) ,  Comprar Trembolona (Parabolan) ,  Vesz Oxandrolona (Anavar) ,  Kjøp Tamoxifen (Nolvadex) ,  Køb Clomifen (Clomid) ,  Kupować Boldenone (Equipoise) ,   Anabol ,  Danabol ,  Naposim ,  Androlic ,  Anapolon ,  Stanol ,  Stromba ,  Winstrol ,  Azolol ,  Oxandrolone ,  Anavar ,  Clenbuterol ,  Norditropin ,  Genotropin ,  Omnitrope ,  Proviron ,  Primobolan Depot ,  Norma ,  Deca-Durabolin ,  Nolvadex ,  Galenika ,  Sustanon ,  Omnadren ,  Testolic ,  Finexal ,  Parabolan ,  Boldenone ,  Equipoise

Buy Methandienone (Dianabol) , Kaufen  Testosteron , Acheter Stanozolol (Winstrol) , Acquista Trenbolone (Parabolan) , Comprar Oxandrolona (Anavar) , Kopen Nandrolon (Deca-Durabolin) , Ostaa Drostanolone (Masteron) , Köp Tamoxifen (Nolvadex) , Comprar Clenbuterol (Spiropent) , Vesz Oxymetholone (Anadrol) , Kjøp Clomiphene (Clomid) , Køb Boldenone (Equipoise) , Kupować Methenolone (Primobolan) , Anabol , Danabol , Naposim , Androlic , Anapolon , Stanol , Stromba , Winstrol , Azolol , Oxandrolone , Anavar , Clenbuterol , Norditropin , Genotropin , Omnitrope , Proviron , Primobolan Depot , Norma , Deca-Durabolin , Nolvadex , Galenika , Sustanon , Omnadren , Testolic , Finexal , Parabolan , Boldenone ,  Equipoise

Steroidit vaikutukset

steroidit vaikutukset

Media:

steroidit vaikutuksetsteroidit vaikutuksetsteroidit vaikutuksetsteroidit vaikutukset

http://buy-steroids.org