Nhom khang sinh khong steroid

- Cá bột: 3 mg/ m 3  nước, 1 lần/ ngày, 2 ngày liên tục.
- Cá hương, cá giống, cá thịt: 1kg/ 500- 600 kg thức ăn hay 10 -12 tấn cá, ngày 1 lần, liên tục 5- 7 ngày.
- TRIMDOX  được dùng cho các loại cá và các loài thủy đặc sản như: baba, lươn, ếch, cá sấu, cá kèo, cá chình... liều dùng tương tự như trên.
* Chú ý:
- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch.

Nhom khang sinh khong steroid

nhom khang sinh khong steroid

Media:

nhom khang sinh khong steroidnhom khang sinh khong steroidnhom khang sinh khong steroidnhom khang sinh khong steroidnhom khang sinh khong steroid

http://buy-steroids.org